Siirry sisältöön

Itsemurhien ehkäisyssä yhdeksi merkittäväksi tekijäksi muodostuu varhaisen ja matalan kynnyksen tuen järjestyminen. Tutkimustyöni tuloksena korostan psykososiaalisen tuen merkitystä osana itsemurhien ehkäisyä. Januksen 3/2018 puheenvuorossani, "Traumaattisen menetyksen kokoneen ihmisen kohtaaminen tutkijana ja sosiaalityöntekijänä", jäsennän mm. psykososiaalisen kohtaamisen tärkeyttä vaikeissa elämäntilanteissa.

https://journal.fi/janus/article/view/69720/36572