Siirry sisältöön

Työkokemus

NYKYINEN TYÖTEHTÄVÄ

Lehtori (Senior Lecturer), Humanistinen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän kampus, yamk-koulutus, 1.1.2021-

TKI-lehtori (Senior Lecturer), Humanistinen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän TKI-keskus; työn painopisteenä Humakin tutkimus- ja julkaisutoiminnan kehittäminen, 1.1.2018-31.12.2020

Moniammatillisen opetusklinikan ohjaaja, Turun yliopisto, sosiaalityön oppiaine, 1.1.2020-30.6.2020

Tutkijanuravaihe: itsenäinen tutkija, postdoc

AIEMPI TYÖKOKEMUS

Yliopisto-opettaja (ma.), Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö, 7.1.2019-31.12.2019

Projektikoordinaattori ja Humakin toimintojen projektipäällikkö, Sata omenapuuta – Moninuorinen Suomi -hanke, Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (EUSA/AMIF), 1.1.2016–31.3.2018

Lehtori (Senior Lecturer), Humanistinen ammattikorkeakoulu, Turun TKI-keskus, yhteisöpedagogikoulutus, 8.9.2015–31.12.2017

Sosiaalialan tuntiopettaja (sivutoiminen), Laurea-ammattikorkeakoulu, Hyvinkään kampus, sosiaalialan koulutusohjelma, 1.2.–31.5.2016; 8.9.–31.12.2015

Sosiaalialan lehtori (Senior Lecturer), Laurea-ammattikorkeakoulu, Hyvinkään kampus, sosiaalialan koulutusohjelma, 15.10.2014–7.9.2015

Sosiaalityöntekijä (virka), Perusturvakuntayhtymä Akseli, Perheiden sosiaaliset ja psykososiaaliset palvelut; lastensuojelulain mukaiset tehtävät; arviointi- ja akuuttitiimin työskentelystä vastaaminen; kriisiryhmän jäsen sosiaalialan asiantuntijana, 1.4.2013–14.10.2014

Apurahakausi, Henkilökohtainen apuraha, Turun yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 1.10.–31.12.2013

Sosiaaliterapeutti (toimi), A-klinikkasäätiö, Turun Nuorisoasema, 6.2.2012–30.3.2013

Lapsiperhesosiaalityöntekijä (virka), Vehmaan kunta, Sosiaalipalvelut; lastensuojelulain mukaiset tehtävät; osallistuminen Vakka-Suomen yhteiseen sosiaalipäivystykseen, 1.8.2011–31.1.2012

Itsenäinen tutkija ja sosiaalityön tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, 1.8.2011–26.8.2015

Sosiaalityön opetuspainotteinen tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, 1.1.2010–31.7.2011

Lapsiperhesosiaalityöntekijä (vs., osa-aikainen), Kaarinan kaupunki, Perhepalvelut, Lastensuojelu; lastensuojelulain mukaiset tehtävät lasten ja nuorten tiimeissä, 30.3.2009–25.8.2009

Kriisi- ja perhetyöntekijä (sivutoiminen), Suomen Punainen Risti, Nuorten turvatalo, Turku; vastaaminen turvatalon toiminnasta yövuoroissa, 27.2.2009–13.11.2012

Lapsiperhesosiaalityöntekijä (vs.), Turun kaupunki, Sosiaalikeskus, Eteläinen sosiaalitoimisto; lastensuojelun avohuolto, 9.3.–18.3.2009

Valtionhallinnon harjoittelija, Turun yliopisto, Sosiaalipolitiikan laitos; XI Valtakunnallisten sosiaalityön tutkimusten päivien projektikoordinaattori, 1.11.2008–28.2.2009

Lapsiperhesosiaalityöntekijä (vs.), Turun kaupunki, Sosiaalikeskus, Eteläinen sosiaalitoimisto; lastensuojelun avohuolto, 9.6.–10.8.2008

JOHTAMISKOKEMUS

Sosiaalityön päällikön virkaan kuuluvien tehtävien sijaistaminen, Perusturvakuntayhtymä Akseli, Perheiden sosiaaliset ja psykososiaaliset palvelut; toimiminen LsL 13 §:n johtavana viranhaltijana, 5.5.–6.8.2014

Sosiaalijohtajan virkaan kuuluvien tehtävien sijaistaminen, Vehmaan kunta, Sosiaalipalvelut; toimiminen LsL 13 §:n johtavana viranhaltijana ja lastanvalvojana, vastaaminen kunnan arkisosiaalipäivystyksestä, 11.10.–20.11.2011 ja 1.1.–31.1.2012