Hanna Kiuru

Sosiaalityön asiantuntijapalvelut ja työnohjaus

Hanna Kiuru

Koulutukseltani olen valtiotieteiden tohtori, laillistettu sosiaalityöntekijä ja yhteiskunnallisten aineiden opettaja. Tutkimustyöni paikantuu psykososiaalisen sosiaalityön tutkimusperinteeseen ja kohdentuu laadulliseen kulttuurisen kontekstin huomioivaan itsemurhatutkimukseen. Ylipäätään olen kiinnostunut sensitiivisistä tutkimusaiheista. Olen työskennellyt vuosia korkeakoululehtorina. Ammatillisen työurani olen tehnyt lastensuojelussa ja kriisityössä.

Tarjoan toiminimen kautta sosiaalityön asiantuntijapalveluja. Lisäksi tarjoan lapsen edunvalvontaa lastensuojelu- ja rikosasioissa, olen suorittanut lapsen edunvalvonta -koulutuksen. Löydät minut THL:n edunvalvojapankista. Olen myös Varsinais-Suomen lasten edunvalvojat ry:n jäsen ja kuulun Keski-Suomen sekä Satakunnan lasten edunvalvojien verkostoon.

Voimavarakeskeisenä työnohjaajana (STOry) tarjoan yksilö- ja ryhmätyönohjausta etä- ja lähityöskentelynä.

Työskentelyalueeni on ensi sijassa Keski-Suomi. Etätyöskentelynä työnohjaus ja konsultaatio ovat mahdollisia koko Suomen alueella. Lapsen edunvalvontaa teen alueesta riippumatta.

Vapaa-ajallani olen intohimoinen kilpapyöräilijä.