Siirry sisältöön

Ohessa linkki tuoreeseen blogitekstiini "Mielenterveyspolitiikka, opiskelijoiden psyykkinen pahoinvointi ja yhteisöllisyyden merkitys". Sisältö sivuaa väljästi teemaa, josta työstän yhteistyössä vertaisarvioitua artikkelia. https://www.humak.fi/blogit/humak-mielenterveyspolitiikka/

Olen päivittänyt THL:n edunvalvojapankkiin tietoja toiminta-alueestani, uutena alueena on nyt Keski-Suomi. Jatkossa teen ensisijassa lapsen edunvalvontaa Varsinais-Suomessa ja Keski-Suomessa. Toki myös muut alueet ovat mahdollisia. Tämän hetkiseen työtilanteeseen mahtuu vielä pari uutta edunvalvontatyötä. Yhteystiedot: hkkiur@gmail.com / 040 737 6468 https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lastensuojelun-edunvalvonta/edunvalvojapankki/keski-suomi

Tietoa sosiaalityöstä -sivuilla on julkaistu teksti "Miten kohdata itsemurhan tehneen läheinen?", joka perustuu tutkimustyöhöni. Tekstissä on myös linkit tekstin pohjana käytettyihin tutkimuksiini ja olen ko. tekstin sisältötarkastanut. http://tietoasosiaalityosta.fi/miten-kohdata-itsemurhan-tehneen-laheinen/

Lastensuojelu- ja rikosprosessi

Alue: Varsinais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa ja Uusimaa (ensisijaiset, myös muut mahdollisia)

Koulutus: VTT/ sosiaalityö; VTM/ sosiaalityö (272/2005 3 § sosiaalityöntekijän pätevyys)

Edunvalvojakoulutus: Suoritettu 2019

Ammatti: TKI-lehtori (osittaisella toimivapaalla vuoden 2019 ajan); sosiaalityön yliopisto-opettaja (ma.)

Työkokemus: Sosiaalialan ja sosiaalityön opetustyö; lastensuojelun sosiaalityö (erityisesti sosiaalipäivystys ja arviointityö)

Erityisosaaminen: Tutkijakoulutus; runsaasti sosiaalialan täydennyskoulutuksia

Yhteystiedot: Puh: 040 737 6468; sähköposti: hkkiur@gmail.com

Lapsen edunvalvonta -koulutus on käynnistynyt ja päättyy toukokuun puolessa välissä. Toukokuun lopulla ryhdyn tuottamaan toiminimen kautta lapsen edunvalvonta -palveluja lastensuojelu- ja rikosasioissa. Koska kyseessä ei ole SHL:n 14 §:n mukainen palvelu, eikä siten rekisteröitävä palvelu, näitä palveluja tarjoan Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Satakunnan ja Hämeen alueella. Olen suoraan yhteydessä alueiden toimijoihin vielä toukokuun aikana. Yhteydenotot: hkkiur@gmail.com, 040-7376468

Edunvalvonta

Ennakkotietona ilmoitan kuntiin, että suoritan kevään -19 aikana Lapsen edunvalvoja -koulutuksen, jotta pystyn vastaamaan tasokkaasti edunvalvontatehtäviin lasu- ja rikosasioissa. Näiden palvelujen tuottamiseen on tullut yritykselleni pyyntöjä, ja tällä saralla tekijöiden kierrättäminen/ vaihdattaminen kunnissa on lapsen edun kannalta mielekästä. Ryhdyn siis tuottamaan edunvalvojapalveluita kevään aikana nykyistä kattavimmilla asiasisällöillä.

Vuodesta 2019 on tulossa minulle erilainen "välivuosi", joka rakentuu useammasta palasesta. Jään osittaiselle toimivapaalle Humakin TKI-lehtorin töistäni ja teen visiitin Turun yliopistolle. Yritystoiminta jatkaa tietysti mukana rullaamista. On hienoa, että saa tehdä erilaisia asioita, mikä vaatii toki itsensä johtamisen taitoja, ja työnantajilta tilanteissa joustoa, mikä ei ole itsestään selvyys. Kiitos kaikille, keiden kanssa olen saanut vuonna 2018 työskennellä.

Vuoden 2019 tavoitteeni liittyvät erityisesti yritystoiminnan asteittaiseen lisäämiseen ja yhteistyökuvioiden laajentamiseen/ vahvistamiseen.