CV ja Julkaisuja

 

Koulutustausta

Valtiotieteiden tohtori (sosiaalityö), 26.8.2015, Turun yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Väitöstutkimuksen aihe: Suomalaisnuorten itsemurhat vanhempien kokemana

Väitöstutkimuksen paikantuminen: Laadullinen itsemurhatutkimus, psykososiaalisen sosiaalityön ja nuorisososiaalityön tutkimuskenttä

Opettajan erilliset pedagogiset opinnot, 23.6.2010, Turun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta

Valtiotieteiden maisteri, 14.12.2009, Turun yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Pääaine: sosiaalityö

Sivuaineet: valtio-oppi, kasvatustiede, liiketalous ja johtaminen

Ylioppilastutkinto, 1.6.2002, Tuusula, Jokelan lukio

 

TÄYDENNYSKOULUTUKSET

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus, 60 op, Dialogic & Snellman Edu, Kuopio, 26.8.2021–1.11.2023

Lapsen edunvalvonta lastensuojelu- ja rikosprosessissa, XAMK, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 11.4.2019 ja 16.5.–17.5.2019

MAPA Haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallinta -kouluttajakoulutus, 32 h, Suomen mapa keskus, Humakin Turun alueyksikkö, 12–14.4.2018 ja 26.–27.4.2018

MAPA Perustaidot, 16 h, Laurea-ammattikorkeakoulu, Hyvinkään kampus, 30.1.2015

Lastensuojeluun erikoistavaan täydennyskoulutukseen osallistuminen, Turun yliopisto, Brahea-keskus, kevät 2014–kevät 2015

 

Työkokemus

Lehtori (Senior Lecturer), Humanistinen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän kampus, YAMK-kehittämisryhmä, 1.1.2021–

TKI-lehtori (Senior Lecturer), Humanistinen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän TKI-keskus; työn painopisteenä Humakin tutkimus- ja julkaisutoiminnan kehittäminen, 1.1.2018–31.12.2020

Moniammatillisen opetusklinikan ohjaaja, Turun yliopisto, sosiaalityön oppiaine, 1.1.2020–30.6.2020

Yliopisto-opettaja (ma.), Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö, 7.1.2019–31.12.2019

Projektikoordinaattori ja Humakin toimintojen projektipäällikkö, Sata omenapuuta – Moninuorinen Suomi -hanke, Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (EUSA/AMIF), 1.1.2016–31.3.2018

Lehtori (Senior Lecturer), Humanistinen ammattikorkeakoulu, Turun TKI-keskus, yhteisöpedagogikoulutus, 8.9.2015–31.12.2017

Sosiaalialan tuntiopettaja (sivutoiminen), Laurea-ammattikorkeakoulu, Hyvinkään kampus, sosiaalialan koulutusohjelma, 1.2.–31.5.2016; 8.9.–31.12.2015

Sosiaalialan lehtori (Senior Lecturer), Laurea-ammattikorkeakoulu, Hyvinkään kampus, sosiaalialan koulutusohjelma, 15.10.2014–7.9.2015

Sosiaalityöntekijä (virka), Perusturvakuntayhtymä Akseli, Perheiden sosiaaliset ja psykososiaaliset palvelut; lastensuojelulain mukaiset tehtävät; arviointi- ja akuuttitiimin työskentelystä vastaaminen; kriisiryhmän jäsen sosiaalialan asiantuntijana, 1.4.2013–14.10.2014

Apurahakausi, Henkilökohtainen apuraha, Turun yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 1.10.–31.12.2013

Sosiaaliterapeutti (toimi), A-klinikkasäätiö, Turun Nuorisoasema, 6.2.2012–30.3.2013

Lapsiperhesosiaalityöntekijä (virka), Vehmaan kunta, Sosiaalipalvelut; lastensuojelulain mukaiset tehtävät; osallistuminen Vakka-Suomen yhteiseen sosiaalipäivystykseen, 1.8.2011–31.1.2012

Itsenäinen tutkija ja sosiaalityön tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, 1.8.2011–26.8.2015

Sosiaalityön opetuspainotteinen tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, 1.1.2010–31.7.2011

Lapsiperhesosiaalityöntekijä (vs., osa-aikainen), Kaarinan kaupunki, Perhepalvelut, Lastensuojelu; lastensuojelulain mukaiset tehtävät lasten ja nuorten tiimeissä, 30.3.2009–25.8.2009

Kriisi- ja perhetyöntekijä (sivutoiminen), Suomen Punainen Risti, Nuorten turvatalo, Turku; vastaaminen turvatalon toiminnasta yövuoroissa, 27.2.2009–13.11.2012

Lapsiperhesosiaalityöntekijä (vs.), Turun kaupunki, Sosiaalikeskus, Eteläinen sosiaalitoimisto; lastensuojelun avohuolto, 9.3.–18.3.2009

Valtionhallinnon harjoittelija, Turun yliopisto, Sosiaalipolitiikan laitos; XI Valtakunnallisten sosiaalityön tutkimusten päivien projektikoordinaattori, 1.11.2008–28.2.2009

Lapsiperhesosiaalityöntekijä (vs.), Turun kaupunki, Sosiaalikeskus, Eteläinen sosiaalitoimisto; lastensuojelun avohuolto, 9.6.–10.8.2008

 

JOHTAMISKOKEMUS

Sosiaalityön päällikön virkaan kuuluvien tehtävien sijaistaminen, Perusturvakuntayhtymä Akseli, Perheiden sosiaaliset ja psykososiaaliset palvelut; toimiminen LsL 13 §:n johtavana viranhaltijana, 5.5.–6.8.2014

Sosiaalijohtajan virkaan kuuluvien tehtävien sijaistaminen, Vehmaan kunta, Sosiaalipalvelut; toimiminen LsL 13 §:n johtavana viranhaltijana ja lastanvalvojana, vastaaminen kunnan arkisosiaalipäivystyksestä, 11.10.–20.11.2011 ja 1.1.–31.1.2012

 

Vaikuttavuus

ASIANTUNTIJALUENNOINTEJA

 • ”Psykososiaalinen yksilöllisten elämänkulkujen kehyksenä – Psykiatrisen kehystarina”, esitys, Nuorisotutkimuspäivät 7.–8.11.2019, Mikkeli
 • ”Tragedian tarina – suuren menetyksen kokeneen ihmisen kohtaaminen sosiaalityöntekijänä ja tutkijana”, Erikoissosiaalityöntekijän koulutus, Kuntouttavan sosiaalityön erikoisalan lähiopetusjakso 1.2.2018, Turun yliopisto
 • ”Haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten seksuaalisuus”, 11.9.2017, Maskun Lemun paikalliskirjasto (yhteistyössä Minna Strömberg-Jakan kanssa)
 • ”Ohut, lyhyt, elämänlanka”, Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyöryhmän Nuorten itsemurhat -seminaari, 17.11.2015, Hyvinkää
 • ”Lapsensa itsemurhalle menettäneen, surevan vanhemman kohtaaminen auttamistyössä”, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kehittämispäivä 7.2.2013, Vantaa
 • ”Lapsensa itsemurhalle menettäneen, surevan vanhemman kohtaaminen auttamistyössä”, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kehittämispäivä 3.10.2012, Vantaa
 • ”Tuonpuoleiseen pakenevat nuoremme – Vanhempien kertomukset itsemurhien raottajina”, pääluennoitsija, Surukonferenssi 29.–30.3.2012, Jyväskylä
 • ”Tuonpuoleiseen pakenevat nuoremme – Vanhempien kertomukset itsemurhien raottajina”, Nuorten Ystävien luentotilaisuus nuorten itsemurhista 7.4.2011, Helsinki
 • ”Nuori elämän myrskyissä”, Nuorten Ystävien luentotilaisuus nuorten itsemurhista 7.12.2010, Virastotalo, Turku

 

ASIANTUNTIJAHAASTATTELUJA

 

KONFERENSSIESITYKSIÄ

 • ”Tragedian tarina- palvelujärjestelmän kehittäminen kokemustietoon perustuen”, esitys, Perhetutkimuksen päivät 19.–20.4.2018, Tampere
 • “Nuoren elämä suhteisena ja yhteisöasiantuntijuuden tarve. Tarkastelu case itsetuhon kautta”, esitys, Sosiaalipedagogiikan päivät 6.–7.4.2017, Mikkeli
 • “A story of tragedy. The life of young people- ended through suicide. As told by the parents”, esitys, Idealized Deaths 11.–12.2.2016, Jyväskylä
 • “A story of tragedy. The life of young people- ended through suicide. As told by the parents”, tieteellisen komitean hyväksymä posteri, 4th European Conference on Mental Health, 21.–23.10.2015, Riika
 • “Nuoren itsemurhaan päättynyt elämä vanhemman kertomana – kokemuksellisen tiedon merkitys”, esitys, Lastensuojelutiedon jännitteet 8.–9.10.2015, Helsinki
 • ”Tragedian tarina. Nuoren itsemurhaan päättynyt elämä vanhemman kertomana”, esitys, Sosiologipäivät 5.–6.3.2015, Helsinki

 

Tieteelliset ja akateemiset ansiot

TIETEELLISET PALKINNOT JA HUOMIONOSOITUKSET

 • Ehdokkuus sosiaalityön vuoden 2016 kansallisen väitöskirjapalkinnon saajaksi
 • Henkilökohtainen apuraha, Turun yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 1.10.–31.12.2013
 • Henkilökohtainen stipendi, Surunauha ry, joulukuu 2011
 • Henkilökohtainen apuraha, Georg Waenerberg-rahasto, 7.12.2010
 • Sosiaalityön vuoden 2010 kansallisen pro gradu -palkinnon saaja

 

MUUT TIETEELLISET JA AKATEEMISET ANSIOT

 • Osallistuminen Maskun kirjailijakokoontumiseen, 9.9.2017, Masku
 • Järjestelytoimikunnan jäsen, Sosiaalipedagogiikan päivät 21.–22.4.2016, Turun ammattikorkeakoulu, teemana: Eriarvoistuva yhteiskunta ja ehkäisevä työ; tieteellisen työryhmän ”Eriarvoisuus ja työ” puheenjohtajuus 21.4.2016 ja konferenssin puheenjohtajuus 22.4.2016
 • SOSNET, Valtakunnallisen sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden tutkijakoulun oheispaikkalainen, teemaryhmänä: Social Work Research, tammikuu 2012–kesäkuu 2015
 • Jäsenyydet
  • UAS Journalin toimituskunta, elokuu 2021–
   Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan julkaisutoimikunta, tammikuu 2019–joulukuu 2020
  • Humanistisen ammattikorkeakoulun blogisarjojen puheenjohtaja, tammikuu 2018–
   Sosiaalityön valtakunnallinen oppiaineryhmä, tammikuu 2010–heinäkuu 2011
  • Peruskoulutustoimikunta, Turun yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, tammikuu 2010–heinäkuu 2011
  • Sosnetin kansainvälinen työvaliokunta, syyskuu 2010–heinäkuu 2011