Siirry sisältöön

Julkaisuja

VERTAISARVIOIDUT TIETEELLISET ARTIKKELIT

Granfelt, Riitta & Kiuru, Hanna (2023) Psykososiaalinen käsitteenä ja haavoittuvien elämänkulkujen kehyksenä. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 31 (2), 163–181. https://doi.org/10.30668/janus.115482

Kiuru, Hanna (2017) ’Älkää jättäkö näitä ihmisiä yksin.’ Syyllisyyden tahraama vanhemman selviytymistarina lapsen itsemurhan jälkeen. Perheterapia 33 (2), 5–20.

VERTAISARVIOIMATTOMAT TIETEELLISET ARTIKKELIT

Kiuru, Hanna (2018) Traumaattisen menetyksen kokeneen ihmisen kohtaaminen tutkijana ja sosiaalityöntekijänä. Janus. Sosiaalipolitiikan Ja Sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 26 (3), 247–255. https://doi.org/10.30668/janus.69720

Kiuru, Hanna (2017) Nuoren elämä suhteisena ja yhteisöasiantuntijuuden tarve – tarkastelu case itsetuhon kautta. Teoksessa Tommi Hoikkala & Johanna Kuivakangas (toim.) Kenen nuorisotyö? Yhteisöpedagogiikan kentät ja mahdollisuudet. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 42. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 196, 305–314.

Kiuru, Hanna & Strömberg-Jakka, Minna (2017) Aluksi. Teoksessa Hanna Kiuru & Minna Strömberg-Jakka (toim.) Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä. EU: Unipress, 9–19.

Kiuru, Hanna (2016) Nuoren itsemurhaan päättynyt elämä vanhemman kertomana. Kokemuksellisen tiedon merkitys itsemurhien ehkäisyssä. Nuorisotutkimus 1/2016, 34, 51–55.

Kiuru, Hanna (2011) Itsemurha – yksinäisen ja unohdetun nuoren miehen viimeinen teko. Teoksessa Camilla Granholm, Tarja Juvonen & Maija Jäppinen (toim.) Tutkiva sosiaalityö. Sosiaalityön paikka tieteessä ja yhteiskunnassa. Talentia-lehti / Sosiaalityön tutkimuksen seura, 21–23. [e]

MONOGRAFIAT

Kiuru, Hanna (2015) Tragedian tarina. Nuoren itsemurhaan päättynyt elämä vanhemman kertomana. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita, osa 404. Turku: Turun yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6119-1

TIETEELLISET KIRJAT

Kiuru, Hanna & Strömberg-Jakka, Minna (2017) (toim.) Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä. EU: Unipress.

AMMATTIYHTEISÖLLE SUUNNATUT JULKAISUT

Kiuru, Hanna & Kylmäkoski, Merja (2023) Nuori voi olla yksinäinen ystävistä huolimatta.  HUTEJA JA OSUMIA OSALLISUUDESTA 4/4. Julkaistu 16.6.2023. Toimituskunnan hyväksymä. https://www.humak.fi/blogit/huteja-ja-osumia-osallisuudesta-blogisarja-osa-4-4/

Kylmäkoski, Merja & Kiuru, Hanna (2023) Tehokkain keino tukea nuorten osallisuutta on vahvistaa heidän vaikutusmahdollisuuksiaan poliittisessa päätöksenteossa.  HUTEJA JA OSUMIA OSALLISUUDESTA 1/4. Julkaistu 28.3.2023. Toimituskunnan hyväksymä. https://www.humak.fi/blogit/huteja-ja-osumia-osallisuudesta-blogisarja-osa-1-4/

Kiuru, Hanna (2022) Finnish Suicides: Stories Told by the Parents of Young Victims. Blogikirjoitus. Toimituskunnan hyväksymä. https://www.humak.fi/en/blogs/finnish-suicide-research/

Kiuru, Hanna (2021) Hundred apple trees and increasing participation. In Hanna Kiuru & Kim Lindblad (eds.) Humak - Innovative, international and very Finnish. Humak University of Applied Sciences Publications 126, 83–85.

Kiuru, Hanna & Lindblad, Kim (2021) Introduction. In Hanna Kiuru & Kim Lindblad (eds.) Humak - Innovative, international and very Finnish. Humak University of Applied Sciences Publications 126, 8–9.

Kiuru, Hanna & Lindblad, Kim (2021) (eds.) Humak - Innovative, international and very Finnish. Humak University of Applied Sciences Publications 126.

Kiuru, Hanna (2021) Nuoren elämän suhteisuus ja sosiaalinen itsemurhailmiössä. Yhteisöasiantuntijuuden merkitys. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Vlog. Julkaistu 20.5.2021. Toimituskunnan hyväksymä. https://www.youtube.com/watch?v=DGMbRXW5FS0

Kiuru, Hanna (2021) Tragedian tarina. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Vlog. Julkaistu 22.1.2021. Toimituskunnan hyväksymä. https://www.youtube.com/watch?v=Y6F5PGjIPeM

Kiuru, Hanna (2020) Mielenterveyspolitiikka, opiskelijoiden psyykkinen pahoinvointi ja yhteisöllisyyden merkitys. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Blogikirjoitus. Julkaistu 15.1.2020. Toimituskunnan hyväksymä. https://www.humak.fi/blogit/humak-mielenterveyspolitiikka/

Kiuru, Hanna (2018) Kotouttamisen hanketyössä kohtaa moninaisia tavoitteita ja eettisiä kysymyksiä. Blogikirjoitus. Kotouttamisen osaamiskeskus. Kotouttaminen.fi. Julkaistu 2.11.2018. Toimituskunnan hyväksymä. https://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/kotouttamisen-hanketyossa-kohtaa-moninaisia-tavoitteita-ja-eettisia-kysymyksia?fbclid=IwAR2SLG37gJtPi-6vqF85IL1dO0PBe8XBzTsPGThBwZdN54oWZXm-VlcYPu4

Kiuru, Hanna (2018) Itsemurhien ehkäisytyö ja kohtaamisen merkitys kuormittavissa elämäntilanteissa. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Blogikirjoitus. Julkaistu 28.9.2018. Toimituskunnan hyväksymä. https://www.humak.fi/blogit/itsemurhien-ehkaisytyo-ja-kohtaamisen-merkitys-kuormittavissa-elamantilanteissa/

Kiuru, Hanna & Yliniva, Aulikki (2018) Asiakkaan oikeus kunnioittavaan kohtaamiseen – työntekijän oikeus työturvallisuuteen. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Blogikirjoitus. Julkaistu 18.4.2018. Toimituskunnan hyväksymä. https://www.humak.fi/blogit/asiakkaan-oikeus-kunnioittavaan-kohtaamiseen-tyontekijan-oikeus-tyoturvallisuuteen/

Kiuru, Hanna (2018) Nuorten pahoinvointi ja palvelujärjestelmän kehittäminen. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Blogikirjoitus. Julkaistu 15.3.2018. Toimituskunnan hyväksymä. https://www.humak.fi/blogit/nuorten-pahoinvointi-ja-palvelujarjestelman-kehittaminen/

Kiuru, Hanna (2018) Muuttuva lainsäädäntö ja sosiaalihuolto – kelpoisuusmääräyksistä. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Blogikirjoitus. Julkaistu 23.2.2018. Toimituskunnan hyväksymä. https://www.humak.fi/blogit/muuttuva-lainsaadanto-ja-sosiaalihuolto-tehtavakohtaisista-kelpoisuusvaatimuksista/

Kiuru, Hanna (2018) Mitä hanketyön tavoitteet merkitsevät eri toimijoille? Humanistinen ammattikorkeakoulu. Blogikirjoitus. Julkaistu 23.1.2018. Toimituskunnan hyväksymä. https://www.humak.fi/blogit/mita-hanketyon-tavoitteet-merkitsevat-eri-toimijoille/

Kiuru, Hanna (2017) Tarvitaan uskallusta ja valmiutta kohdata arkojakin asioita. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Blogikirjoitus. Julkaistu 27.12.2017. Toimituskunnan hyväksymä. https://www.humak.fi/blogit/tarvitaan-uskallusta-ja-valmiutta-kohdata-arkojakin-asioita/

Kiuru, Hanna (2017) Miten ilmiöstä tulee tabu, sosiaalinen ongelma tai avoimen keskustelun aihe? Humanistinen ammattikorkeakoulu. Blogikirjoitus. Julkaistu 15.12.2017. Toimituskunnan hyväksymä. https://www.humak.fi/blogit/miten-ilmiosta-tulee-tabu/

Kiuru, Hanna; Kuusisto, Henna; Laulajainen, Jenni & Vuori, Julia (2017) (toim.) Sata omenapuuta – Hyvät käytännöt nuorten kotoutumiseen. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 40. http://www.theseus.fi/handle/10024/134125 (hyväksytty 17.11.2017 osaksi Kotouttamisen osaamiskeskuksen Hyviä käytäntöjä Varhaisen tuen palvelut -teeman alle)

Kiuru, Hanna (2011) Itsetuhoinen nuori ja hänen vanhempansa – Miksi avun saaminen voi olla vaikeaa? Nuorten Ystävät 3/2011, 16–19.

Kiuru, Hanna (2011) Itsetuhoinen nuori ja hänen vanhempansa – Miksi avun saaminen voi olla vaikeaa? Surunauhan jäsenlehti 4/2011, 10–13.

OPINNÄYTTEET

Kiuru, Hanna (2015) Tragedian tarina. Nuoren itsemurhaan päättynyt elämä vanhemman kertomana. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita, osa 404. Turku: Turun yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6119-1

Kiuru, Hanna (2009) Nuorten miesten itsemurhat ja itsemurhayritykset lehdistön silmin vuosina 1990–1991 ja 2005–2006. Itsetuho tuomitsemattomana ratkaisuna umpikujaan. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto. (sosiaalityön vuoden 2010 kansallinen pro gradu -palkinto)