Lapsen edunvalvonta

 

Teen lapsen edunvalvontaa lastensuojelu- ja rikosasioissa alueesta riippumatta. Löydät minut THL:n edunvalvojapankista. Olen myös Varsinais-Suomen lasten edunvalvojat ry:n jäsen ja kuulun Keski-Suomen sekä Satakunnan lasten edunvalvojien verkostoon.

Perheemme koirat kulkevat tarvittaessa edunvalvontatyössä mukana. Lapseen tai nuoreen voi olla helpompi muodostaa kontakti, jos kohtaamisessa on mukana eläinavusteista otetta.

Työskentelyalue vaikuttaa edunvalvonnan laskutukseen.

Hanna Kiuru - Lapsen edunvalvonta