Siirry sisältöön

Työnohjaus

Suoritan tällä hetkellä Dialogicin ja SnellmanEDUn järjestämää Voimavarakeskeistä työnohjaajakoulutusta. Voimavarakeskeisyyden mukaisesti työnohjausprosessin tavoitteena on tukea ohjattavien omaa toimijuutta, työssä oppimista ja työn kehittämistä yhdessä sovituin tavoittein. Istunnoissa tutkitaan yhdessä ohjattavien tuomia työhön liittyviä kysymyksiä rakentaen niihin uutta ymmärrystä. Työnohjaajana pyrin suuntautumaan erityisesti lastensuojelu- ja mielenterveystyön kentille. Työnohjaus voidaan järjestää etänä Teamsin kautta tai fyysisesti työyhteisössä.